Pronikli jste do pracovny francouzského profesora Slaumiho.  Ten zasvětil svůj život hlavolamům. Byl velmi úspěšný a všechny hlavolamy vždy dokázal rozlousknout. Až ten poslední se mu stal osudným… Na monitoru se rozsvítil čas a začíná od 60 minut neúprosně ubývat směrem k nule, k výbuchu celého hlavolamu. V téhle místnosti budete muset vzájemně spolupracovat a hodně přemýšlet. Původní majitel místnosti byl možná podivín, ale geniální podivín. Rozluštíte mega hlavolam? A poslední otázka, máte rádi míčky?

UPOZORNĚNÍ: Dveře únikové místnosti nejsou v průběhu celé hry fyzicky nijak uzamčeny, případný únikový východ pro případ požáru je po celou dobu přístupný (povinnost uvedená v § 5 odst. 1 písm. b) zákona o požární ochraně s přihlédnutím  k § 11 odst. 3 písm. b) vyhlášky o požární prevenci). Výbuch zmíněný výše v popisu hry je jen smyslená součást příběhu, který uvádí hráče do atmosféry hry.

V celém prostoru ESC Room (vyjma WC) je provozován kamerový systém BEZ pořizování záznamu. Sledování hráčů během hry je nedílnou součástí hry a NESLOUŽÍ k identifikaci osob. Vstupem do prostoru souhlasíte se sledováním vaší osoby po dobu nezbytně nutnou (hra + úvod + závěr).  

ŠIKOVNOST
HLEDÁNÍ
LUŠTĚNÍ
  • cena: 250 Kč,- / hráč
  • počet hráčů: 2-6
  • čas na hru: 60 minut
  • každý den
  • začátky hry: 14:15 / 16:15 / 18:15 / 20:15